?>

PÍSKOVÁNÍ SKLA

Vytváříme popisy a obrázky na sklo, kovy a další materiály19

 

Princip

∴ Tryskání abrazivního materiálu na předmět, který je v místě popisu krytý speciální šablonou. Díky použití různého tlaku tryskání a postupného slupování vrstev šablon, lze vytvářet plastické obrazce či plynulé přechody ploch. Délkou doby  tryskání plochy lze docílit i velmi hlubokého reliéfu.

Výhoda

∴ Popis vytvořený tímto způsobem nelze ničím odstranit.

 

Tónování pískovaného skla

Princip

∴ Sklo, které je dekorované metodou pískování, lze v místě popisu tónovat speciálními nanolaky.

∴ Do hrubého pískovaného povrchu je aplikována vrstva speciálního nanolaku v různých odstínech. Vznikne na čirém skle jemně tónovaný barevný dekor. Po vytvrzení slouží vrstva nanolaku i jako ochranný povlak proti zanesení nečistot do pískem narušené plochy.