?>

VLÁKNOVÝ LASER

Nejmodernější technologie na popis kovů, plastů, koženky, …12

∴ Výsledná barva je závislá na vnitřních vlastnostech materiálu

 1. ZPŮSOB

∴ Laserový paprsek lze nastavit ke gravírování plochy, kdy při dopadu paprsku dochází k odpaření vrstvy materiálu a tím i k barevné změně povrchu

2. ZPŮSOB

∴ U kalitelných materiálů lze využít možnosti lokálního prokalení předmětu. Při tomto způsobu nedojde k odpaření vrstvy, popis zůstává hladký a pouze změní barvu podle použitého výkonu.

 

VÝHODY ZPŮSOBU

∴ Díky kombinaci výkonu a rychlostí lze docílit vícebarevných popisů

∴ Neodstranitelnost popisů

 

Proč si vybrat nás ?

∴ Díky našim mnohaletým zkušenostem v oboru, dokážeme tímto způsobem vytvářet na předměty loga a popisy složená z různých barev

 

Tento typ laseru nachází také uplatnění ve strojírenství. Jeho přesného popisu je využíváno při vytváření hlubokých popisů do forem, výrobě raznic, případně popisu strojních součástí. 

TECHNOLOGIE VYTVÁŘÍ